Năm 2017 Bigsouth Media thực hiện quay phim sự kiện tất niên cho Tân Huỳnh Châu. Là một trong những khách hàng thân thiết của Bigsouth Media, ngoài quay phim hội thảo, hội nghị tại Tp.HCM, Tân Huỳnh Châu đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi làm phim tự giới thiệu, thiết kế các tài liệu […]