Cùng các tập đoàn bất động sản lớn vươn lên những tầm giá trị mới, trong sự kiện ‘Trưởng thành cùng Nam Long 2016” Bigsouth Media đã tham gia quay phim sự kiện cho tập đoàn bất động sản này. Quay phim sự kiện “Trưởng thành cùng Nam Long 2016” Quay phim sự kiện bất động […]