Ngày 27/8/2019 Bizlink có sự kiện kết nối kinh doanh thành công, tại đây các chủ doanh nghiệp đã trao đổi nhiều thông tin và cơ hội kinh doanh cho nhau. Đây có thể nói là sự kiện kết nối kinh doanh và buổi diễn giả thành công của Anh Nguyễn Văn Nam, giám đốc […]