Vào ngày 25/04/2019, tổ chức doanh nhân BNI Bizlink Chapter sẽ tổ chức đêm nhạc từ thiện “Bizlink – Chia sẻ yêu thương” lần thứ 3 tại nhà hát VOH số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đây là chương trình đêm nhạc từ thiện thường niên nhằm gây […]